menu_b.jpg

Зборнікі матэрыялаў канферэнцыі

Кулешовские чтения - 2019

Куляшоўскія чытанні : сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18-19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук . – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020 . – 432 с.

Сборник содержит научные статьи по материалам докладов на международной научно­практической конференции «Куляшоўскія чытанні» (г. Могилев, 18-19 апреля 2019 г.), посвя­щенных актуальным вопросам филологии, истории, преподавания гуманитарных дисциплин, взаимосвязи языка, истории и культуры, отражению темы малой родины в науке и литературе.

Кулешовские чтения - 2018

Куляшоўскія чытанні 2018 [Электронны рэсурс] : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 19 красавіка 2018 г. – Электрон. дан. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – 1 электрон. апт. дыск(СD-R); 12 см. – Сістэм. патрабаванні: Pentium II 300, 64 Mb RAM, свабоднае месца на дыску 16 Mb, Windows 98 і вышэй, Adobe Acrobat Reader, CD-Rom, мыш.

У зборнік уключаны матэрыялы ўдзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні”, якая прайшла 19 красавіка 2018 г. у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Куляшова. Кожны аўтар нясе асабістую адказнасць за самастойнасць напісання прадастаўленага матэрыялу.

Прадстаўленыя ў зборніку матэрыялы адлюстроўваюць разнастайнасць назіранняў, супастаўленняў, высноў па актуальных пытаннях сучаснага літаратуразнаўства, лінгвістыкі, журналістыкі, гісторыі і педагогікі.

Кулешовские чтения - 2017

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. – Магілёў : МДУ імя А. А. Ку­ляшова, 2017. – 272 с. : іл.

ISBN 978-985-568-297-5

Зборнік змяшчае матэрыялы дакладаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні”, якая прайшла 20–21 красавіка 2017 г. у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Куляшова. Кожны аўтар нясе асабістую адказнасць за самастойнасць напісання прадастаўленага матэрыялу.

Кулешовские чтения - 2016

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — 344 с. : іл.

ISBN 978-985-568-235-7

У зборнік уключаны артыкулы ўдзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні” (21 красавіка 2016 г.).

Прадстаўленыя ў зборніку артыкулы адлюстроўваюць разнастайнасць назіранняў, супастаўленняў, высноў па актуальных пытаннях літаратуразнаўства, лінгвістыкі, журналістыкі, гісторыі, педагогікі.

Кулешовские чтения - 2015

Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. А.М.Макарэвіча.– Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. – 396 с.: іл.

У зборнік уключаны артыкулы, падрыхтаваныя па матэрыялах выступленняў на Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні” (16 красавіка 2015 г.), прысвечанай 80-гадоваму юбілею факультэта славянскай філалогіі МДУ імя А.А.Куляшова.

Кулешовские чтения - 2014

Куляшоўскія чытанні 2014 [Электронны рэсурс] : матэрыалы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24-25 красавіка 2014 г. – Электрон. дан. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. – 1 электрон. апт. дыск (CD-R); 12 см. – Сістэм. патрабаванні: Pentium II 300, 64 Mb RAM, свабоднае месца на дыску 16 Mb, Windows 98 і вышэй, Adobe Acrobat Reader, CD-Rom, мыш.

У зборнік уключаны матэрыялы навуковых даследаванняў удзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Куляшоўскія чытанні”, якая адбылася 24-25 красавіка 2014 г. у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Куляшова.

fon_boot_ss.jpg

© 2020  Библиотека Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1

Яндекс.Метрика