Издания на электронных носителях
Учебные материалы

Макарэвіч, A. M. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX ст. [Электронны рэсурс] : дапаможнік : у 2 ч. – Ч. 2. – Электрон. дан. – Магілёў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2016. – 1 электрон. апт. дыск(СD-R). – Сістэм. патрабаванні: Pentium II 300, 64 Mb RAM, свабоднае месца на дыске 16 Mb, Windows XP і вышэй, Adobe Acrobat Reader; DVD-Rom, мыш.

Прапаноўваюцца матэрыялы па характарыстыцы твораў М. Гарэцкага, В. Ластоўскага, У. Жылкі, Л. Калюгі, С. Баранавых, М. Зарэцкага, А. Мрыя, Ф. Аляхновіча, У. Галубка, а таксама прыкладная тэматыка курсавых і дыпломных работ па гісторыі беларускай літаратуры першай трэці XX ст. Дадзеныя матэрыялы маюць на мэце фарміраванне ў студэнтаў наступных кампетэнцый: а) вывучэння, даследавання, засваення праблемных тэарэтычных і гістарычных пытанняў; б) выкарыстання ўменняў праблемнага эстэтычнага аналізу мастацкага вобраза, твора, гістарычных умоў творчасці пісьменніка пры падрыхтоўцы да практычных заняткаў, кантрольных работ, калёквіумаў, бягучай атэстацыі, курсавых работ па гісторыі беларускай літаратуры першай трэці XX ст.

Першая частка выйшла ў выдавецтве МДУ імя А.А. Куляшова ў 2013 годзе.

© 2022 Библиотека Могилёвского государственного университета имени А. А. Кулешова
Адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1

Яндекс.Метрика  

Main Menu